Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Počet článkov autora: 1


Arbitrabilita korporátnych sporov na Slovensku

Korporátne spory sú vo všeobecnosti arbitrabilné vo viacerých jurisdikciách. Cieľom tohto článku je načrtnúť právnu úpravu arbitrability korporátnych sporov na Slovensku so zameraním sa na špecifické typy korporátnych sporov a ich arbitrabilitu v ...