Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zabezpečovanie verejných potrieb na účely definície obchodnoprávneho vzťahu (ZSP 34/2023)

§ 261 ods. 1, 2 a 6 Obchodného zákonníka (v znení do 31. mája 2006)
§ 101 Občianskeho zákonníka
§ 79 ods. 1 písm. s) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Obsahom záväzkov z poistnej zmluvy nie je priamo uspokojovanie verejných potrieb podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka (v znení k 31. máju 2006), hoci ju uzatvoril žalovaný ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda osoba, ktorá primárne vykonáva verejnoprospešnú činnosť, nakoľko predmet poistnej zmluvy nemá bezprostredný vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Obdo/52/2022

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).