Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Znalecký posudok obstaraný stranou. Právny dosah záveru, že určitá skutková okolnosť sa považuje za dokázanú

16/2013
Znalecký posudok obstaraný stranou
Právny dosah záveru, že určitá skutková okolnosť sa považuje za dokázanú
§ 2 ods. 12 a § 193 ods. 3 Trestného poriadku
§ 268 a § 114 Trestného poriadku
§ 371 ods. 1 písm. c), i) Trestného poriadku
I. Ak znalecký posudok obstarala strana v zmysle § 119 ods. 3 Trestného poriadku a súd vykonanie takého dôkazu neodmietol, postupuje sa pri vykonávaní dôkazu na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí odvolacieho súdu podľa § 268 Trestného poriadku, pri súčasnom použití § 144 Trestného poriadku. Namiesto výsluchu znalca teda nemožno v súdnom konaní prečítať jeho písomný znalecký posudok ako listinný dôkaz (§ 269 Trestného poriadku). Znalecký posudok možno čítať len pri splnení podmienok uvedených v § 268 ods. 2 Trestného poriadku, inak nie je taký dôkaz vykonaný v súlade so zákonom.
II. Ak by záver orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu urobený v zmysle § 2 ods. 12 Trestného poriadku o tom, že určitú skutkovú okolnosť považuje za dokázanú a že ju nebude overovať ďalšími dôkazmi, zakladal opodstatnenosť dôvodu dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, odporovalo by to viazanosti dovolacieho súdu zisteným skutkom podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku, ktoré vyjadruje zásadu, že účelom dovolacieho konania je posudzovanie právnych otázok, nie posudzovanie správnosti a úplnosti zistenia skutkového stavu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Tdo 75/2012
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
uvedeným uznesením na neverejnom zasadnutí 29. januára 2013 § 382 písm. c) Trestného poriadku dovolanie obvineného D. B. podané proti rozsudku Krajského súdu v Ž. z 8. decembra 2011, sp. zn. 3To 94/2011, odmietol.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v Ž.
napadnutým rozsudkom podľa § 321 ods. 1 písm. e), ods. 3 Trestného poriadku zrušil rozsudok Okresného súdu Ž. z 11. júla 2011, sp. zn. 36 T 53/2010, vo výroku o treste odňatia slobody.
Na základe § 322 ods. 3 TP obžalovanému D. B. uložil podľa § 172 ods. 2 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") § 38 ods. 3 TZ., § 36 písm. j) TZ trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov.
Podľa § 48 ods. 4 TZ obžalovaného na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu so stredným stupňom stráženia.
Okresný súd
rozsudkom uznal D. B. za vinného, že od presne nezisteného dňa roku 2009 si zadovažoval od M. L. za vopred dohodnutú cenu 6,30 € za 1 g, väčšie množstvá omamnej látky Cannabis - konope, ktorú prechovával vo svojej chate pri obci Bytča v katastrálnom území V. Bytča, v lokalite Dubičie - pri Petrovskej ceste, časť z takto zadováženej marihuany predával M. H., ako aj iným konečným užívateľom v okrese Žilina a Bytča za cenu 8 až 10 € za 1 g; po predchádzajúcej dohode M. L. 13. marca 2010 doviezol na chatu patriacu D. B. pri obci Bytča, v katastrálnom území V. Bytča, v lokalite Dubičie pri Petrovskej ceste, 500 gramov omamnej látky konope s obsahom účinnej látky THC 24,2% hmotnostných, ktorú M. I. predal D. B. za 3 150 €; 13. marca 2010 bola počas domovej prehliadky na chate u D. B. zaistená omamná látka cannabis o celkovej hmotnosti 604,08 g s obsahom účinnej látky 19 až 24% hmotnostných, v celkovej hodnote 4 832,64 € až 7 248,96 €, pričom po predchádzajúcej dohode 13. marca 2010 predal M. H. 49 gramov omamnej látky konopa s obsahom účinnej látky 18% hmotnostných, pričom rastliny rodu cannabis sú uvedené v I. skupine omamných látok a THC v I. skupine psychotropných látok v zozname omamných a psychotropných látok uvedených v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).