Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pribratie znalca (ZSP 27/2019)

§ 142 Trestného poriadku

Účelom znaleckého dokazovania je objasnenie skutočnosti dôležitej pre skutkový stav, pre zložitosť ktorého však odborná činnosť podľa § 141 Trestného poriadku nie je postačujúca. Pribratie znalca nebude prichádzať do úvahy tam, kde ide o posúdenie bežných skutočností, na objasnenie ktorých stačia základné vedomosti a praktické skúsenosti získané výchovou a výukou. Ak ale na objasnenie relevantných skutočností treba odborné znalosti, musí sa pribrať znalec aj vtedy, ak by príp. orgán činný v trestnom konaní alebo sudca potrebné znalosti mal.

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 To 68/2015

 

Skutkový stav:
Krajský súd v T. rozsudkom z 2. novembra 2015, sp. zn. 23 To 68/2015, na odvolanie obžalovaného D. G. proti rozsudku Okresného súdu T. z 1. apríla 2015, sp. zn. 2 T 16/2014, rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. e), ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil v napadnutom rozsudku výroky o uložených trestoch odňatia slobody a zákazu činnosti.
Podľa § 322 ods. 3 TP obžalovanú D. G. pri nezmenenom výroku o vine odsúdil podľa § 158 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") pre trestný čin ublíženia na zdraví, s použitím § 56 ods. 1, a 2, § 36 písm. j), l, § 38 ods. 3 TZ k peňažnému trestu vo výške 500 (päťsto) eur. Podľa § 57 ods. 3 TZ obžalovanej ustanovil pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody na 1 (jeden) mesiac.
Z odôvodnenia:
Súd prvého stupňa rozsudkom uznal obžalovanú D. G. za vinnú z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 TZ, pretože 28. mája 2014 o 09.30 hod. viedla z pravej strany miesta ležiaceho mimo cesty číslo I/64 za obcou N. P. smerom na obec K., okres Prievidza OMV značky Škoda Octavia, evidenčné číslo PD- ... CD, pričom keď s týmto vozidlom prechádzala na ľavú stranu tejto cesty smerom do záhradníctva R., nedala prednosť v jazde OMV značky Škoda Octavia, evidenčné číslo PD- ... DT, ktoré viedol ako vodič G. Z. po ceste číslo I/64 smerom z obce N. P. do obce K., okres P., čím porušila § 21 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).