Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vysvetlenie alebo doplnenie znaleckého posudku

ZSP 39/2017
Vysvetlenie alebo doplnenie znaleckého posudku
§ 142 a § 146 Trestného poriadku
Znalec, ktorý bol v prípravnom konaní pribratý na podanie znaleckého posudku, zostáva v procesnom postavení znalca aj v konaní pred súdom. Na doplnenie už podaného znaleckého posudku v konaní pred súdom preto stačí postup podľa § 146 Trestného poriadku. formou požiadania už pribratého znalca o vysvetlenie znaleckého posudku alebo o doplnenie znaleckého posudku.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
, sp. zn.
23 Tos 29/2011
Skutkový stav:
Krajský súd na sťažnosť obvineného D. V. uvedeným uznesením z 24. marca 2011 podľa § 194 ods. 1 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil v celom rozsahu uznesenie Okresného súdu B. n. B, sp. zn. 1T 75/2009.
Z odôvodnenia:
Prokurátor Okresnej prokuratúry B. n. B. podal 14. októbra 2009 na obžalovaného D. V. obžalobu Pv 730/2008, v ktorej mu kladie za vinu, že sa mal dopustiť zločinu týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) až c) TZ v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) TZ s odkazom na § 139 ods. 1 písm. a) a) TZ,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).