Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2022

MS navrhuje nosenie tzv. telových kamier príslušníkmi ZVJS

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) by mohli nosiť tzv. telové kamery na služobných rovnošatách. Vyhotovené obrazové a zvukové záznamy majú pomôcť k vyhodnocovaniu bezpečnostných incidentov. Vyplýva t...

Sudcovia najvyššieho správneho súdu aktivujú veľký senát

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Veľký senát slúži na zjednocovanie odlišných právnych názorov prezentovaných jednotlivými kasačnými senátmi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Do veľkého senátu bolo doposiaľ predložených spolu 6 vecí na zaujatie stanoviska k odchyln...

MS navrhuje jednoduchšie zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným by malo byť jednoduchšie. Umožniť to má štandardizovaný online formulár. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to navrhuje v novele Obchodného zákonníka, ktorú predložilo do me...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na rešpektovanie súkromného života

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Chocholáč proti Slovenskej republike. Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie článku 8 a 10 Dohovoru. ESĽP posudzoval sťažnosť v rámci práva na rešpektovanie súkromného života a 5 hlasmi...