Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2023

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 3)

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

27. apríl 2023 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 3), ktorý sa týka zadržania listu odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody. ESĽP konštatoval, že vnútroštátne orgány v tomto...

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva v MPK do 4. 5. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

Zasadala Komisia pre tvorbu práva

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 21. apríl 2023 (Ústavnoprávny výbor NR SR) - Pod vedením predsedu Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka sa v piatok 21. apríla 2023 konalo jej 20. zasadnutie. Komisia pre tvorb...

Reforma trestnej politiky napreduje prácami na zmenách v Trestnom poriadku

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava 20. apríla 2023 – Ministerstvo spravodlivosti SR pokračuje v prácach na modernizácii trestnej politiky, ktorej cieľom je účinnejšie efektívnejšie presadzovanie cieľov trestného práva. Po úspešnom predložení návrhu reformy Trestného záko...

Na Slovensku sa posilňuje restoratívna justícia. Pilotný projekt má podobu prelomového návrhu novely Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava, 18. apríla 2023 – Ministerstvo spravodlivosti SR presadzuje do praxe princípy restoratívnej justície a podporuje alternatívne riešenia sporov aj v civilnej oblasti. Ide o dôležité priority rezortu, ktoré sa realizujú aj v rámci projekt...

Inštitút ochrany svedka bude upravovať nový zákon

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Vláda SR v piatok 14. apríla 2023 dnes schválila návrh nového zákona o ochrane svedka. Cieľom je skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny a schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci. Návrh nahradí ter...

Pripravuje sa novela Zákonníka práce - v PK do 2. 5. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺň...