Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Jakub Dzimko

interný doktorandKatedra obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Počet článkov autora: 1