Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôkazné bremeno v daňovom konaní (ZSP 7/2023)

§ 48 ods. 1, 2 písm. a), § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
§ 3 ods. 3, § 45 ods. 1, § 68 ods. 1, 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
§ 190, § 461 Správny súdny poriadok

Do práva na spravodlivý proces nepatrí právo účastníka konania, aby sa správne súdy stotožnili s jeho právnymi názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 2Sžfk/65/2019

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).