Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K aplikácii čl. 35 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

EDITORIAL
K aplikácii čl. 35 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP") k Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd (ďalej len "Dohovor") nie je síce ťažiskom tohto časopisu, ale na druhej strane nemožno tvrdiť, že rozsudky ESĽP tu publikované rozhodnutia neovplyvňujú. Odkazy na rozsudky ESĽP sa nezriedka objavujú v odôvodneniach rozhodnutí vnútroštátnych súdov a viac krát bolo aj na stránkach tohto časopisu poukazované na zásadný význam rozsudkov pre právne otázky riešené v tu publikovaných rozhodnutiach.
Po nadobudnutí záväznosti Dohovoru pre Slovenskú republiku sa samozrejme začala používať aj judikatúra ESĽP, pretože dnes už je zrejmé, že normatívny obsah Dohovoru je zásadne formulovaný práve judikatúrou k nemu. Judikatúra ESĽP prostá formalizmu a ťažiskovo vychádzajúca z materiálneho poňatia ochrany ľudských práv, získala ESĽP dôveru a autoritu a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).