Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výkon rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva

Výkon rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva
Konečný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej "Súd") je záväzný a štát je povinný ho vykonať. Rozsudok sa obmedzuje na zistenie, či bol alebo nebol porušený Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej "Dohovor") a v ktorom ustanovení. Má len deklaratórnu povahu. Súčasťou vykonania rozsudku je aj vyplatenie spravodlivého zadosťučinenia sťažovateľovi, ktoré môže v zmysle článku 41 Dohovoru Súd priznať na základe návrhu sťažovateľa a po vyjadrení žalovanej vlády. Súd nie je oprávnený sám odstrániť zistené porušenie Dohovoru, napríklad zrušiť alebo zmeniť zákon, správny akt či rozhodnutie súdu, a jeho rozhodnutie sa nedotýka ich platnosti, resp. právoplatnosti.
Rozsudok je pre štát záväzný v zmysle článku 46 ods. 1 Dohovoru. Účinky právoplatnosti má výrok rozsudku, ako aj jeho odôvodnenie. Článok 46 ods. 1 Dohovoru implicitne obsahuje povinnosť odstrániť alebo napraviť zistené porušenie Dohovoru, prípadne poskytnúť nápravu, ak nie je možné
restitutio in integrum
. Voľba prostriedkov nápravy patrí štátu, ktorý má iba medzinárodnoprávnu povinnosť na dosiahnutie uvedeného výsledku. Môže ísť o individuálne alebo všeobecné opatrenia.
Individuálne opatrenia sa vykonávajú vo vzťahu k sťažovateľovi. Okrem vyplateni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).