Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nahradenie väzby zárukou dôveryhodnej osoby

60/2011
Nahradenie väzby zárukou dôveryhodnej osoby
§ 4 ods. 3, § 80 ods. 2 Trestného poriadku
Pre rozhodnutie o nahradení väzby zárukou dôveryhodnej osoby za ďalšie správanie sa obvineného musia byť splnené aj podmienky uvedené v § 80 ods. 2 Trestného poriadku, t.j. že súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie oboznámi toho, kto ponúka prevzatie záruky podľa ods. 1 písm. a) uvedeného ustanovenia a spĺňa podmienky na jej prijatie, s podstatou obvinenia a so skutočnosťami, ktoré odôvodňujú väzbu; obvineného oboznámi s podstatou záruky. Ak tak súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie neurobí, nie sú splnené formálne podmienky na jej prijatie.
Uznesenie
VVS Trenčín
5 Tpo101/2008
Skutkový stav:
Vyšší vojenský súd
na sťažnosť vojenského obvodného prokurátora podľa § 194 ods. 1 a 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil uznesenie vojenského obvodového súdu v časti, ktorou bolo prijaté prevzatie záruky dôveryhodnej osoby za ďalšie správanie obvineného podľa § 80 ods. 1 písm. a) TP.
Z odôvodnenia:
Uznesením vyšetrovateľa OR PZ ÚJKP PZ M. z 13. februára 2008 podľa § 199 ods. 1, § 206 TP bolo začaté trestné stíhanie a zároveň vznesené obvinenie rtm. R. R. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. d) TZ, ktorého sa mal dopustiť tak, že...
- 21. mája 2005 po predchádzajúcej hádke jej vykrúcal ruky, spôsobil jej odreniny na 4. a 5. prste pravej ruky a hematómy na prstoch a zápästí pravej ruky,
- 20. novembra 2005 po predchádzajúcej hádke ju kopol pravou nohou do ľavého predkoleni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).