Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Postúpenie pohľadávok advokáta (ZSP 35/2023)

§ 525 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka

§ 39 Občianskeho zákonníka

§ 23 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii

§ 38 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii

Zmluva o postúpení pohľadávok vzniknutých advokátovi za poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii na tretiu osobu, neviazanú povinnosťou mlčanlivosti, je podľa § 39 OZ neplatným právnym úkonom, ak nebol advokát povinnosti mlčanlivosti klientom zbavený.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4/Obdo/78/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).