Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zrušenie rozsudku deklarujúceho povinnosť klienta zaplatiť advokátovi odmenu za poskytnutie právnej služby (ZSP 19/2022)

§ 3 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z.o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

§ 415, § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka

§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku
Zrušením právoplatného rozsudku, ktorý len deklaroval dohodou klienta a advokáta založenú povinnosť klienta zaplatiť advokátovi odmenu za právne zastupovanie, nedochádza na strane advokáta, ktorému už klient odmenu zaplatil, k bezdôvodnému obohateniu, lebo taký zrušený rozsudok nepredstavuje "právny dôvod plnenia, ktorý odpadol" podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/117/2019
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).