Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Povinnosť predložiť vec veľkému senátu a právo na zákonného sudcu/Úroky z omeškania z peňažného zadosťučinenia podľa zákona o zodpovednosti štátu za nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup (ZSP 29/2023)

Článok 48 ods. 1 Ústavy SR
§ 48 ods. 1 Civilného sporového poriadku
§ 563 Občianskeho zákonníka

Povinnosť postúpenia veci veľkému senátu na zaujatie zjednocujúceho stanoviska a rozhodnutie veci sa týka len zamýšľaného judikatórneho odklonu od aktuálneho právneho názoru v čase rozhodovania konajúceho senátu.

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 443/2022 – upravený na publikačné účely

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).