Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trvanie záložného práva k pohľadávke po zániku záložcu (ZSP 29/2022)

§ 151mb ods. 2 Občianskeho zákonníka
§ 155 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Ak bol vznik záložného práva k pohľadávke poddlžníkovi oznámený alebo preukázaný, a následne záložca zanikol, je poddlžník (žalovaný) v súlade s § 151mb ods. 3 Občianskeho zákonníka povinný plniť svoj splatný peňažný záväzok záložnému veriteľovi (žalobcovi), keďže aj po zániku záložcu bez právneho nástupcu existuje ďalší subjekt práva, ktorý je oprávnený požadovať plnenie od žalovaného, a tento je povinný toto plnenie poskytnúť.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo/62/2020
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).