Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vedľajšie účastníctvo v konaní o nariadenie predbežného opatrenia

ZSP 32/2017
Vedľajšie účastníctvo v konaní o nariadenie predbežného opatrenia
§ 67 a nasl., § 93 Občianskeho súdneho poriadku
Vedľajšie účastníctvo v konaní o nariadenie predbežného opatrenia podľa druhej časti Občianskeho súdneho poriadku odporuje podstate, resp. účelu predbežného opatrenia, ktorého cieľ je vopred vyjadrený ako potreba dočasne upraviť pomery účastníkov alebo vylúčiť obavu, že by mohol byť ohrozený výkon súdneho rozhodnutia; jeho výsledkom nie je rozhodnutie o spornom nároku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 Cdo 257/2014
Skutkový stav:
Okresný súd uznesením nariadil predbežné opatrenie, ktorým zakázal odporkyni uplatňovať voči na navrhovateľom vo výroku uznesenia špecifikované ustanovenia Zmluvy o poskytovaní úveru č. 99/589/05 z 29. septembra 2005 (ďalej len "Zmluva"), a to až do konečného rozhodnutia súdu o žalobnom návrhu navrhovateľov o určenie neplatnosti týchto ustanovení. Zároveň uložil navrhovateľom povinnosť vlehote 30 dní od doručenia uznesenia podať návrh na začatie konania vo veci samej a rozhodol aj o povinnosti odporkyne zaplatiť súdny poplatok z návrhu na začatie konania v sume 33 eur.
Krajský súd na odvolanie odporkyne uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia v časti týkajúcej sa zákazu uplatňovať voči navrhovateľom bod 4.6 Zmluvy zamietol, av časti týkajúcej sa zákazu uplatňovať voči navrhovateľom ostatné špecifikované ustanovenia Zmluvy odvolanie odporkyne odmietol.
Zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v uvedenej časti odôvodnil tým, ž
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).