Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vplyv veku a mentálnej vyspelosti na prameň dôkazu. Právo obvineného radiť sa s obhajcom

16/2012
Vplyv veku a mentálnej vyspelosti na prameň dôkazu
Právo obvineného radiť sa s obhajcom
§ 22 ods. 1 Trestného zákona
§ 2 ods. 12 a § 34 ods. 1 Trestného poriadku
Čl. 50 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
I. Vek štrnásť (14) rokov je podľa § 22 ods. 1 Trestného zákona spodnou hranicou fyzického veku osoby - páchateľa trestného činu, nie "vekom" jeho mentálnej vyspelosti predpokladanej v expertíze znalcami. Výpoveď takejto osoby preto môže byť prameňom dôkazu, ktorý treba hodnotiť ako ostatné dôkazy, podľa kritérií uvedených v § 2 ods. 12 Trestného poriadku.
II. Právo obvineného odoprieť výpoveď podľa § 34 ods. 1 prvej vety Trestného poriadku je premietnutím ústavného práva obvineného, zaručeného v čl. 50 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého "obvinený má právo odoprieť výpoveď; tohto práva ho nemožno pozbaviť nijakým spôsobom". Z toho logicky vyplýva, že v § 34 ods. 1 tretia a štvrtá veta Trestného poriadku uvedené právo obvineného radiť sa s obhajcom počas vykonávania úkonov orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom treba vykladať tak, že obvinený (§ 10 ods. 12 Trestného poriadku) sa s obhajcom síce môže radiť aj počas výsluchu, ak by sa však chcel poradiť o tom "ako odpovedať" na položenú otázku, to mu vyslúchajúci neumožní.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Tdo 63/2011
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR citovaným uznesením podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") odmietol dovolanie obvineného M. Š. proti uzneseniu Krajského súdu v B. zo 17. februára 2011, sp. zn. 4 To 11/2011, lebo je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 TP.
Krajský súd v B. (ďalej len krajský súd) napadnutým uznesením podľa § 319 TP zamietol odvolanie obžalovaného M. Š. proti rozsudku Okresného súdu B. II (ďalej len okresný súd) z 9. novembra 2010, sp. zn. 5 T 195/2009.
Okresný súd rozsudkom uznal obžalovaného Š. za vinného pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 172 ods. 1 písm. c), d) ods. 2 písm. e) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že spoločne s obžalovanou R. S. (už právoplatne odsúdenou) od presne nezisteného času mesiaca máj 2009 až do 23.7.2009 v B., v mestskej časti V. na Bučinovej ul. č. X v pivničných priestoroch, patriacich k bytu na treťom poschodí, M. Š. po vzájomnej dohode s R. S., bez povolenia Ministerstva zdravotníctva SR, v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1 a 4 zákona č. 139/1998 Zb. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, skladovali a ukrývali omamné látky, ktoré M. Š. predával nezisteným osobám, pričom 23. júla 2009 pri domovej prehliadke u R. S. v B., na Bučinovej ul. č. X, v pivnici, bolo zaistených 6 kusov plastových vreciek s tlakovým uzáverom s obsahom heroínu s prímesou kofeínu a paracetamolu s celkovou hmotnosťou 298,38 g, o koncentrácii účinnej látky 12,6% hmotnostných, ktoré množstvo obsahujúce 37,596 g absolútneho diacetylmorfínu zodpovedá najmenej 1880 obvykle jednorazovým dávkam drogy a 4 kusy plastových vreciek s tlakovým uzáverom s obsahom heroínu s prímesou kofeínu a paracetamolu s celkovou hmotnosťou 24,388 g, o koncentrácii účinnej látky 12,3% hmotnostných, ktoré množstvo obsahujúce 3,0 g absolútneho diacetylmorfínu zodpovedá najmenej 150 obvykle jednorazovým dávkam drogy, ktorého hodnota celkom na čiernom trhu predstavuje najmenej 20 300 eur (611 557,80 Sk), pričom heroín (diacetylmorfín) je zaradený do I. skupiny omamných látok v zozname omamných a psychotropných látok podľa zákona č. 139/1998 Zb. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch.
Za uvedený obzvláš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).