Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Začiatok plynutia premlčacej doby nároku voči poisťovateľovi (ZSP 47/2022)

§ 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby nároku na náhradu škody voči poisťovateľovi podľa § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v spojení s ustanovením § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je rozhodujúci okamih, kedy sa poškodený preukázateľne dozvedel o výške škody (napr. z dokladu o cene opravy poškodeného motorového vozidla) a o tom, kto za ňu zodpovedá, a nie okamih doručenia oznámenia o výsledku poistného šetrenia zo strany poisťovateľa (ktorým poisťovateľ len oznamuje poškodenému, či a v akom rozsahu poskytne poškodenému plnenie na uplatnený nárok na náhradu škody).

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obdo/9/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).