Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2021

Novela infozákona: ďalší krok k zvyšovaniu transparentnosti verejnej správy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich posk...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dva rozsudky proti Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípade Petríková proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal namietaného porušenia práva na spravodlivé konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných...

Návrh zákona o registri trestov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili úplne nový zákon o registri trestov. Za najpodstatnejšiu zmenu možno považovať nové rozdelenie výstupov z registra trestov. Na rozdiel od platného právneho stavu, kedy sa poskytuje iba výpi...

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade týkajúcom sa práva na majetok

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie v prípade SLOVDAN, spol. s r. o. proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažujúca sa spoločnosť sťažovala na porušenie svojich práv postupom ústavného súdu v konaní a zru...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v dvoch prípadoch týkajúcich sa práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Balogh a Adamčo proti Slovenskej republike a Oros proti Slovenskej republike, v ktorých sa sťažovatelia sťažovali na neprimeranú dĺžku konaní na súdoch a správnych orgán...

MS SR: Počet dôvodov na poskytovanie odpisu registra trestov by sa mal znížiť

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Počet oprávnených subjektov a účelov na poskytovanie odpisu registra trestov by sa mal zminimalizovať. Zaviesť by sa mal aj nový typ verejnej listiny - výpis z registra trestov pre prácu s deťmi či špecializovaný v...

Parlament schválil nové pravidlá pre vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Poslanci v parlamente 92 hlasmi definitívne schválili vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom návrhu zákona je upraviť a zjedn...

Analýza exekučnej reformy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Analytické centrum ministerstva spravodlivosti vo svojej najnovšej analýze posudzuje vplyvy novely Exekučného poriadku, ktorá je v praxi od roku 2017 a ktorá zásadne zreformovala exekučné konanie. Vznikol vtedy napríklad jeden exekučný súd v Bansk...