Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2021

Lepšia pomoc pre obete trestných činov aj zlepšenie prístupu spotrebiteľov k spravodlivosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Od dnes je účinná novela zákona o obetiach trestných činov ako aj novela zákona o upomínacom konaní. ​Novela zákona o obetiach trestných činov významne posilňuje práva obetí a ich ochranu. Úprava je zameraná na posilnenie práv obetí a ich ochranu ...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade sťažovateľa, ktorý namietal porušenie práva na súkromie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SE

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Hájovský proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal namietaného porušenia práva na spravodlivé konanie a práva na rešpektovanie súkromného života v súdnom konaní o žalobe na ochranu osobnos...

Začiatok fungovania Európskej prokuratúry

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

V nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie prevzala Európska prokuratúra plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017. Do právomoci Európskej prokuratúry patria predovšetkým trestné činy poškodzujúce fi...

ÚS SR zastavil konanie v časti zákona o verejnom zdraví, parlament ju zmenil

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. júna (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR v stredu zastavil konanie v otázke ústavnosti vylúčenia práva na náhradu škody a ušlého zisku podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Parlament totiž danú časť zákona, ktorú na ÚS v...

Kolíková:Obvody odvolacích a správnych súdov by mohli byť v novom návrhu totožné

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – Obvody odvolacích a správnych súdov by mohli byť v novom návrhu súdnej mapy totožné. V pondelok to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Návrh súdnej mapy plánuje opätovne predložiť do medzirezor...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Hasáliková proti Slovenskej republike v prospech Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol, že Slovenská republika neporušila článok 6 ods. 1 a ods. 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, zakotvujúci právo na spravodlivé konanie v trestnej veci a práva ob...

GP SR zanalyzuje páchanie trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 21. júna (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR bude analyzovať a hodnotiť stav zákonnosti trestného stíhania trestných činov pod vplyvom návykovej látky. Rozhodol o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Jedným z cieľov je navrhnutie ...

MS: Zveriť disciplinárnu právomoc jednotlivým právnickým stavom sa neosvedčilo

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Zveriť disciplinárnu právomoc jednotlivým právnickým stavom, aby mohli autonómne regulovať správanie svojich členov, sa v aplikačnej praxi neosvedčilo. Uviedol to rezort spravodlivosti, ktorý predložil do medzirezortné...

Parlament v prvom čítaní odobril úpravu kolúznej väzby

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Návrh upravujúci kolúznu väzbu dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Cieľom návrhu, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je jednak upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby, ale tiež výslovne v zákone u...

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Július Pereszlényi-Servis Tv-Video proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 17. jún 2021 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie v prípade Július Pereszlényi-Servis Tv-Video proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie článkov 6, 10 a 14 Dohovoru. ESĽP rozh...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v dvoch prípadoch týkajúcich sa neprimeranej dĺžky konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Raticová proti Slovenskej republike a Šárnik proti Slovenskej republike. Sťažovatelia sa sťažovali na porušenie ich práva na prejedanie záležitosti v primeranej lehote. ESĽP v oboc...

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Maričák proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie v prípade Maričák proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie článku 8 a 13 Dohovoru. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a sťažnosť vyhlásil z...

Zmení sa zákonná definícia znásilnenia?

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súhlas, jeho význam pri postihovaní znásilnenia a sexuálneho násilia a posilňovanie ochrany obetí sexuálneho násilia a znásilnenia. O týchto citlivých a dôležitých témach dnes diskutovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková s riaditeľom Amnes...