Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Lucia Váryová, PhD.

Slovak Parcel Service s. r. o.

Počet článkov autora: 1


Rozhodnutie Spolkového správneho súdu Rakúskej republiky vo veci porušenia nariadenia o GDPR

V súčasnosti niet pochýb o tom, že poštový sektor zažíva veľmi rušné chvíle pri distribúcií zásielok po celom svete. Nepriaznivá situácia spojená so šírením COVID-19 spôsobila enormný nárast zásielok poštovým podnikom, nevynímajúc Slovenskú poštu,...

Kľúčové slová