Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odôvodnenie rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt (ZSP 37/2023)

§ 2 písm. b), § 4 ods. 2 písm. c), § 7 ods. 1 v spojení s § 8 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
§ 462 ods. 2 Správneho súdneho poriadku

Splnenie zákonnej povinnosti správneho orgánu na odôvodnenie rozhodnutia znamená, že správny orgán by mal pri formulácii odôvodnenia svojho rozhodnutia dbať na jeho presvedčivosť a náležite vysvetliť a odôvodniť svoj právny názor na prejednávanú vec.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 4Asan/14/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).