Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Povinná obhajoba podľa § 37 ods.1 písm. c) Trestného poriadku

POVINNÁ OBHAJOBA PODĽA § 37 ODS. 1 PÍSM. C) TRESTNÉHO PORIADKU
Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) TP treba vykladať tak, že sa vzťahuje nielen na konanie o obzvlášť závažnom zločine, ale aj na prípady, v ktorých existuje predpoklad, že obžalovanému bude ukladaný trest odňatia slobody v sadzbe, ktorej dolná hranica je najmenej desať rokov.
Povinná obhajoba je viazaná najmä na prípady, v ktorých z objektívnych dôvodov možno predpokladať, že obvinený si svoje právo na obhajobu nedokáže dostatočne realizovať sám, resp. ide o podozrenie zo spáchania najzávažnejších trestných činov.1)
Podľa § 37 ods. 1 písm. c) TP po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine.
Za obzvlášť závažný zločin sa v zmysle § 11 ods. 3 TZ považuje zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov.
Trestný poriadok ani v jednom zo svojich ustanovení neupravuje, ako postupovať v súvislosti s povinnou obhajobou v prípadoch, ak je obvinený stíhaný za spáchanie trestného činu, ktorý nie je obzvlášť závažným zločinom, pričom však:
- v dôsledku použitia zásady
"trikrát a dosť"
,
- recidívy podľa § 38 ods. 5 TZ,
- postupu podľa § 38 ods. 4 TZ a
- "asperačnej zásady",
má byť obvinenému ukladaný trest v sadzbe, ktorej dolná hranica je najmenej desať rokov.
V spomenutých prípadoch je podľa môjho názoru orgán činný v trestnom konaní a súd povinný zabezpečiť obvinenému realizáciu práva na obhajobu tak, aby sa
"per analogiam"
aplikoval postup podľa § 37 ods. 1 písm. c) TP.
Zásada "trikrát a dosť" v zmysle § 47 ods. 2 TZ2)
V rámci postupu podľa tejto zásady musí súd uložiť obžalovanému stíhanému za trestné činy taxatívne vymenované v § 47 ods. 2 TZ trest odňatia slobody na doživotie, resp. trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov, pričom mu nemôže uložiť trest pod dvadsať rokov.
Pozoruhodné je, že obvinený môže byť stíhaný a súdený aj za taký trestný čin, pri ktorom by inak nešlo o prípad povinnej obhajoby podľa § 37 ods. 1 písm. c) TP, pretože v zmysle § 11 ods. 3 TZ3) nejde o obzvlášť závažný zločin, ale "len" o zločin, keďže dolná hranica trestnej sadzby nie je najmenej 10 rokov. Ide o trestné činy:
- ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 alebo 2 (4 r. - 10 r., 5 r. - 12 r.),
- obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 alebo 2 alebo 3 (4 r. - 10 r., 4 r. - 10 r., 7 r. - 12 r.),
- obchodovania s deťmi podľa § 180 ods. 2, § 181 ods. 1 alebo 2 (4 r. - 10 r., 4 r. - 10 r., 7 r. - 12 r.),
- brania rukojemníka podľa § 185 ods. 1 alebo 2 (4 r. - 10 r., 7 r. - 12 r.),
- zavlečenia do cudziny podľa § 187 ods. 1 (4 r. - 10 r.),
- lúpeže podľa § 188 ods. 1 alebo 2 (3 r. - 8 r., 7 r. - 12 r.),
- vydierania podľa § 189 ods. 2 (4 r. - 10 r.),
- hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1 alebo 2 alebo 3 (4 r. - 10 r., 4 r. - 10 r., 7 r. - 12 r.),
- hrubého nátlaku podľa § 191 ods. 2 alebo 3 (3 r. - 8 r., 7 r. - 15 r.),
- znásilnenia podľa § 199 ods. 1 alebo 2 (5 r. - 10 r., 7 r. - 15 r.),
- sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 alebo 2 (5 r. - 10 r., 7 r. - 15 r.),
- sexuálneho zneužívania podľa § 201 od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).