Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prekvapivosť rozhodnutia odvolacieho súdu o trovách konania

40/2013
Prekvapivosť rozhodnutia odvolacieho súdu o trovách konania
§ 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemá atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia a odvolací súd nie je povinný postupovať podľa § 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 112/2013
.
Skutkový stav:
Okresný súd uznesením zastavil konanie, v ktorom sa žalobca domáhal na žalovanej zaplatenia 1 622,29 € s príslušenstvom, žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania a vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovanej náhradu trov konania nepriznal.
Výrok o nepriznaní náhrady trov konania vedľajšiemu účastníkovi odôvodnil § 150 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"), keď za dôvody hodné osobitného zreteľa považoval skutočnosť, že úmyslom zákonodarcu v zmysle § 93 ods. 2 OSP bolo, aby združenie na ochranu spotrebiteľov vedelo poskytnúť kvalifikovanú pomoc spotrebiteľovi osobami zo svojich radov, ktoré vedia poskytnúť právne služby v oblasti spotrebiteľských sporov, a nie aby sa združenie dávalo ďalej zastupovať právnym zástupcom, keďže ide "o oblasť, v ktorej by sa mal vedľajší účastník vyznať". Takýto postup združenia nemožno považovať za účelné bránenie práva samotného účastníka v konaní. Ďalej poukázal na to, že dané združenie opakovane vstupuje do súdnych sporoch automaticky zastúpené právnym zástupcom bez toho, aby vopred vedelo, o akú konkrétnu vec ide a či je vôbec potrebné do konania vstúpiť. Z uvedených dôvodov považoval zastúpenie vedľajším účastníkom právnym zástupcom za účelové, ktoré samo o sebe nesledujúce cieľ ochrany spotrebiteľa, narúša hospodárnosť konania a je nadbytočné.
Krajský súd na odvolanie vedľajšieho účastníka proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa o nepriznaní trov konania vedľajšiemu účastníkovi, uznesením rozhodol tak, že 1/ návrh vedľajšieho účastníka na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c) OSP zamietol, 2/ uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov konania vedľajšieho účastníka potvrdil a 3/ žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.
Pokiaľ ide o potvrdzujúci výrok v odôvodnení uviedol, že v dôsledku skutočnosti, že vedľaj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).