Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Príslušenstvo ušlého zisku a jeho splatnosť (ZSP 38/2022)

§ 379 Obchodného zákonníka
§ 381 Obchodného zákonníka
§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka

Pokiaľ je predmetom konania ušlý zisk, vyčíslený jednorazovo pre obdobie jeho predpokladaného vytvárania (trvania záväzku, z ktorého mal zisk vznikať), ktoré malo trvať aj v čase po podaní žaloby, potom nemožno priznať z takto jednorazovo vyčísleného ušlého zisku, majúceho vznikať postupne za dni do budúcnosti, úrok z omeškania aj pre obdobie, v ktorom ešte nenastalo omeškanie so splatnosťou takejto časti zisku, t. j. jednorazovo od okamihu podania žaloby.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obdo 53/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).