Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

Notárka so sídlom v Košiciach Členka Medzinárodnej skupiny Prezídia NK SR, kontaktný bod EJN za NK SR

Počet článkov autora: 1


Praktické problémy pri zápise európskeho osvedčenia o dedičstve do registra nehnuteľností v inom štáte

Príspevok odhaľuje úskalia aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európske...