Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na prednostné upisovanie akcií

Právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania (ďalej ako „právo na prednostné upisovanie akcií“ alebo „právo na prednostný úpis akcií“) predstavuje právo súčasných akcionárov v spoločnosti na získanie novo emitovaných akcií pred tým, ako sa tieto v procese zvýšenia základného imania ponúknu tretím osobám stojacim mimo spoločnosť. Právo na prednostný úpis akcií je upravené v § 204a OBZ a je výsledkom harmonizovanej úpravy akciového práva na úrovni Európskej únie, ktoré vychádza z tzv. opt-out modelu (uvedené právo zásadne patrí každému akcionárovi, pokiaľ ho uznesenie valného zhromaždenia na základe existencie dôležitého dôvodu neobmedzí alebo úplne nevylúči). Výkon tohto práva umožňuje doterajším akcionárom zachovať si v procese zvyšovania základného imania ich doterajšiu účasť na spoločnosti a predísť tým jej rozriedeniu. Uvedený účel tohto práva zároveň predstavuje jeho základnú a charakteristickú črtu. Záver príspevku je venovaný stručnému porovnaniu odlišností v prístupe k tomuto právu a zvyšovaniu základného imania vôbec v americkom a európskom (kontinentálnom) korporačnom práve.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.