Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 73/2006 z 30. 1. 2007, R 61/2008 (príčinná súvislosť pri nervovom šoku

„Príčinná súvislosť medzi poškodením zdravia žalobcov a protiprávnym konaním žalovaného nie je daná, ak poškodenie zdravia spočíva v udalosti, ktorá je už sama následkom protiprávneho konania žalovaného. O takýto prípad ide aj vtedy, ak poškodenie zdravia žalobcov bolo výsledkom ich reakcie na smrteľný úraz ich syna.“

1. Glosované rozhodnutie je variáciou (i keď sa k tomu vo svojom texte nepriznáva) na tradične v daných kauzách citované a v akademických deliktnoprávnych kruhoch neslávne známe rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky sp. zn. 2 Cz 36/76 (R 7/1979) týkajúce sa prípadu, keď sa žalobkyňa dožadovala náhrady svojej ujmy na zdraví (psychického šoku), ktorá jej vznikla ako reakcia na smrť jej syna pri vyhliadkovom lete organizovanom žalovanou. Najvyšší súd vtedy konštatoval, že: "
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).