Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie "Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve"

Smolenice, 23. - 24. septembra 2021

V dňoch 23. a 24. septembra 2021 sa v historických priestoroch kongresového centra Slovenskej akadémie vied na Smolenickom zámku konala v rámci tradičného bienále už pätnásteho ročníka Lubyho právnických dní medzinárodná konferencia s názvom
"Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve"
. Konferencia sa po prvýkrát počas svojej tridsaťročnej histórie konala vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v hybridnej forme, čo však nebolo v žiadnom prípade prekážkou vzájomnej úzkej interakcie prednášajúcich a auditória prítomného online.
Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako organizátori tejto medzinárodnej konferencie zvolili pre jubilejný ročník vysoko aktuálnu tému, ktorá rezonuje v súčasnosti predovšetkým v rozhodovacej praxi súdov (o čom svedčí široká účasť sudcov), ale i v doktríne (zahraničnej rovnako ako slovenskej). Vzhľadom k rozsahovo užšiemu doktrinálnemu spracovaniu tejto problematiky v slovenskej právnickej literatúre možno za osobitne prínosné považovať najmä zahraničné príspevky, ktoré prezentovali tak skúsenosti jednotlivých štátov (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Česká republika, Rumunsko) s vývojom inštitútu náhrady nemajetkovej ujmy sekundárne poškodených, prípadné limity ich prístupov k uchopeniu tejto problematiky, ako aj najnovšie výzvy, ktoré táto téma prináša. Príspevky slovenských prednášajúcich sa následne sústredili predovšetkým na sporné, prípadne interpretačne nejasné prvky slovenského prístupu k riešeniu problematiky náhrady citovej ujmy sekundárnych obetí.
Prvý deň konferencie otvoril symbolicky
prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.
, emeritný dlhoročný predseda Nadácie Štefana Lubyho, emeritný profesor Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a žiak prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc. Vo svojom príhovore na úvod vyzdvihol ikonické jubileá tejto konferencie. Tridsať rokov existencie Nadácie Štefana Lubyho, ktorá je pomenovaná po jednej z najvýznamnejších osobností súkromného práva 20. storočia. Druhé jubileum je práve pätnásta konferencia pod pomenovaním "Lubyho právnické dni". Následne sa príhovor niesol v znamení stručného prierezu všetkých konferencií spolu s ich témami a historickým kontextom v rámci medzinárodnej spolupráce, ktorou sa vyznačuje aj táto konferencia. Na záver svojho príhovoru profesor ocenil podujatie aj vzhľadom na aktuálne nepriaznivú pandemickú situáciu, čo však podľa jeho slov len odráža zanietenie a kvalitu konferencie, keď sa dokáže uskutočniť aj v takýchto podmienkach.
Po úvodnom príhovore sa v rámci úvodných slov a organizačných pokynov dostali k slovu aj hlavní organizátori konferencie -
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
ako predsedníčka Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho a
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
ako prodekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, správkyňa Nadácie Štefana Lubyho a predsedníčka organizačného výboru. Následne sa začalo prvé kolo príspevkov, v ktorom vystúpil
Univ.-Prof.i.R. Dr. Dr. h.c. Helmut Koziol
z Viedenskej univerzity,
Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Christian von Bar, FBA
z Osnabrückej univerzity a
Prof. Dr. sc. Tatjana Josipović
zo Záhrebskej univerzity. Každý priblížil problematiku nemajetkovej ujmy vo svojom štáte v jemne odlišnom smere. Zatiaľ čo prof. Koziol zameral svoj príspevok na historický vývoj nemajetkovej ujmy v Rakúsku, ďalší prednášajúci venovali bližšiu pozornosť okruhu oprávnených osôb a kritériám na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).