Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kompetenčný konflikt súdov, spotrebiteľ a príslušnosť súdov v sporoch o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach

ZSP 24/2018
Kompetenčný konflikt súdov, spotrebiteľ a príslušnosť súdov v sporoch o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
§ 40 a § 43 ods. 2 Civilného sporového poriadku
§ 301a § 302 Civilného sporového poriadku
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov
Právna úprava sporov o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach podľa § 301 až § 306 Civilného sporového poriadku je osobitným typom súdneho procesu, účelom ktorého je mimo rámca individuálnej kauzy (prípadu) poskytovať ochranu pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a zabraňovať prípadným nekalým obchodným praktikám. Iniciátormi sporu môžu byť len určité - špecificky legitimované vnútroštátne subjekty. V podmienkach Slovenskej republiky sú to právnické osoby, akými sú spotrebiteľské ochranné združenia, ale aj štátne orgány majúce dohľad nad uvedenou oblasťou (napr. Slovenská obchodná inšpekcia).
Súdny spor, ktorý je iniciovaný spotrebiteľom (fyzickou osobou) a založený na jeho individuálnej (konkrétnej) kauze, nie je sporom o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, kde je kauzálne príslušný krajský súd (§ 31 ods. 1 Civilného sporového poriadku), ale individuálnym spotrebiteľským sporom, na prerokovanie ktorého je príslušný okresný súd (§ 12 Civilného sporového poriadku).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
7 Ndc 9/2017
.
Skutkový stav:
Okresný súd v zmysle § 43 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP") postúpil spor krajskému súdu ako súdu kauzáln
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).