Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Upomínacie konanie a kauzálna príslušnosť súdu

ZSP 23/2018
Upomínacie konanie a kauzálna príslušnosť súdu
§ 36 ods. 1, 2, § 40 a § 43 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku
§ 2, § 4 ods. 1 a § 23 zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní
Pokiaľ návrh na vydanie platobného rozkazu nemá podobu formulára určeného pre upomínacie konanie, ktorý je doručený do elektronickej schránky upomínacieho súdu, ide o prekážku brániacu začatiu upomínacieho konania a súčasne aj o nedostatok založenia kauzálnej príslušnosti súdu v zmysle § 2 zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
4 Ndc 1/2018
.
Skutkový stav:
Okresný súd Banská Bystrica predložil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 27 Up 1/2018 podľa § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "CSP") Najvyššiemu súdu SR na rozhodnutie o príslušnosti z dôvodu nesúhlasu s postúpením sporu Okresným súdom Bratislava II.
Nesúhlas s postúpením sporu odôvodnil tým, že Okresný súd Bratislava II nesprávne aplikoval ustanovenie § 2 zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní (ďalej len "zákon č. 307/2016 Z.z.") o kauzálnej príslušnosti Okresného súdu Banská Bystrica na predmetný spor. Žalobkyňa v danom prípade nepodala návrh na vydanie platobného rozkazu na formulári určenom pre upomínacie konanie, neadresov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).