Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (ZSP 30/2022)

Do listiny prítomných na valnom zhromaždení podľa ustanovenia § 185 ods. 1 Obchodného zákonníka sa v prípade držiteľskej správy akcií podľa ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch zapisujú údaje o správcovi držiteľského účtu alebo ním splnomocnenom splnomocnencovi.
Ak priamo z obsahu napadnutého uznesenia valného zhromaždenia nevyplýva, že jeho prijatím mohlo dôjsť k obmedzeniu niektorého z práv akcionára, je povinnosťou akcionára ako žalobcu uviesť, k obmedzeniu akého jeho práva akcionára, upraveného v ustanoveniach § 176a až § 183a Obchodného zákonníka, došlo alebo mohlo dôjsť prijatím napadnutého uznesenia. Súd ex offo neskúma, či napadnutým uznesením valného zhromaždenia mohlo dôjsť k obmedzeniu niektorého z akcionárskych práv žalobcu.
Neuvedenie znenia zmenených stanov v zápisnici z valného zhromaždenia nemá za následok neplatnosť prijatého uznesenia valného zhromaždenia.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 77/2020
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).