Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odpor proti trestnému rozkazu a podmienky dovolania

ZSP 40/2020
§ 372 Trestného poriadku
Podanie odporu obvineným proti trestnému rozkazu nemožno považovať za riadny opravný prostriedok, ktorého uplatnenie je požadované ako podmienka dovolania ustanovením § 372 Trestného poriadku. Nevyvoláva totiž prieskumné konanie nadriadeným súdom, týkajúce sa rozhodnutia, proti ktorému smeruje; je len procesným úkonom, ktorým strana v súdnom konaní (v tomto prípade obvinený) odmieta skrátenú formu tohto konania (trestný rozkaz vydaný súdom) a ktorý v nadväznosti na to zakladá povinnosť súdu prerokovať vec na hlavnom pojednávaní tak, ako je ustanovené v § 355 ods. 1 a 3 Trestného poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Tdo 39/2009
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí konanom 27. októbra 2009 v B. dovolanie, ktoré podal obvinený M. G. proti právoplatnému trestnému rozkazu Okresného súdu v Ž. n./H. podľa § 382 písm. d) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") odmietol pre nesplnenie zákonných podmienok dovolania.
Z odôvodnenia:
Okresný súd Ž. n./H. trestným rozkazom samosudcu z 25. augusta 2008, sp. zn. 2 T 110/08 obvineného M. G. uznal za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy § 207 ods. 3 písm. a) a b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") v znení účinnom od 1. januára 2006 na tom skutkovom základe, že ako zákonný otec maloletých detí R. G., nar. v roku 1990, D. G. nar. v roku 1993 a L. G. nar. v roku 1997, napriek tomu, že bol rozsudkom Okresného Ž. n./H. z 23. marca 2001 zaviazaný prispievať na ich výživu spolu sumou 900 Sk mesačne, a táto povinnosť mu bola zvýšená rozsudkom Okresného súdu Ž. n./H. z 8. novembra 2006, od 1. decembra 200
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).