Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudok pre uznanie nároku v spotrebiteľských sporoch (ZSP 45/2022)

§ 54a Občianskeho zákonníka
§ 282 Civilného sporového poriadku
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

V spotrebiteľských sporoch nesmie súd rozhodnúť rozsudkom pre uznanie nároku (§ 282 Civilného sporového poriadku) v prípade, že sa uznávací prejav žalovaného spotrebiteľa týka premlčaného práva dodávateľa.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/147/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).