Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Miroslava Kušníriková, PhD.

Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach; advokátska koncipientka v Advokátskej kancelárii GOGA a spol. s r. o.

Počet článkov autora: 1


Rozsudok pre uznanie nároku v spotrebiteľskom spore v aktuálnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov SR

Cieľom článku je bližší pohľad na problematiku rozsudkov pre uznanie nároku s osobitným zameraním na spotrebiteľské spory. Napriek skutočnosti, že spory s ochranou slabšej strany, s výnimkou antidiskriminačných sporov, neobsahujú odlišnú úpravu tý...