Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

40/1964 Zb.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Predpis Zbierky zákonov N

343/2015 Z.z.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 31. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

141/1950 Sb.

141/1950 Sb. Občanský zákoník

Schválený 25. 10. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Zrušený: 1. 1. 1992  

Predpis Zbierky zákonov

41/1952 Sb.

41/1952 Sb. ,ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu(účtovné zásady)

Schválený 19. 8. 1952 Účinný 1. 1. 1953 Zrušený: 1. 1. 1959  

Predpis Zbierky zákonov

142/1950 Sb.

142/1950 Sb. o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)

Schválený 25. 10. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Zrušený: 1. 4. 1964  

Predpis Zbierky zákonov

192/1950 Sb.

192/1950 Sb. , kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)

Schválený 18. 12. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Zrušený: 1. 1. 1953  

Predpis Zbierky zákonov

259/1924 Sb.

259/1924 Sb. Živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi

Schválený 10. 10. 1924 Účinný 1. 6. 1925 Zrušený: 1. 1. 1966  

Predpis Zbierky zákonov

191/1950 Sb.

191/1950 Sb. směnečný a šekový

Schválený 20. 12. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Novelizovaný: 23. 12. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

440/2001 Sb.

440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Schválený 30. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Zrušený: 1. 1. 2014  

Predpis Zbierky zákonov

37/1918 Sb.

37/1918 Sb. o prozatímní ústavě

Schválený 13. 11. 1918 Účinný 14. 11. 1918 Zrušený: 4. 3. 1920  

Predpis Zbierky zákonov

150/1948 Sb.

150/1948 Sb. Ústava Československej republiky

Schválený 9. 5. 1948 Účinný 9. 6. 1948 Zrušený: 11. 7. 1960  

Predpis Zbierky zákonov

1/1918 Sb.

1/1918 Sb. , jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení

Schválený 2. 11. 1918 Účinný 2. 11. 1918 Zrušený: 19. 3. 1919  

Predpis Zbierky zákonov

64/1918 Sb.

64/1918 Sb. o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku

Schválený 10. 12. 1918 Účinný 16. 12. 1918 Novelizovaný: 4. 7. 1929  

Predpis Zbierky zákonov

139/1919 Sb.

139/1919 Sb. , jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení

Schválený 13. 3. 1919 Účinný 19. 3. 1919 Zrušený: 11. 7. 1945  

Predpis Zbierky zákonov

121/1920 Sb.

121/1920 Sb. , kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky

Schválený 6. 3. 1920 Účinný 6. 3. 1920 Zrušený: 9. 6. 1948  

Predpis Zbierky zákonov

126/1920 Sb.

126/1920 Sb. o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé

Schválený 29. 2. 1920 Účinný 11. 3. 1920 Zrušený: 9. 6. 1948  

Predpis Zbierky zákonov

40/1922 Sb.

40/1922 Sb. , kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech

Schválený 31. 1. 1922 Účinný 2. 3. 1922 Zrušený: 1. 1. 1949  

Predpis Zbierky zákonov

222/1946 Sb.

222/1946 Sb. o pošte (poštový zákon)

Schválený 7. 11. 1946 Účinný 12. 1. 1947 Zrušený: 1. 1. 2002  

Predpis Zbierky zákonov

86/1950 Sb.

86/1950 Sb. Trestný zákon

Schválený 12. 7. 1950 Účinný 1. 8. 1950 Zrušený: 1. 1. 1962  

Predpis Zbierky zákonov

8/1928 Sb.

8/1928 Sb. o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

Schválený 13. 1. 1928 Účinný 1. 7. 1928 Zrušený: 1. 7. 1955  

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie