Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade dvoch sťažností týkajúcich sa neprimeranej dĺžky konania

Kategória: Aktuality zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dňa 28. januára 2020 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o sťažnostiach spoločností framipek s.r.o. a AGRORACIO Senica a.s. proti Slovenskej republike. ESĽP sťažnosti spojil a konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru, ako aj článku 13 v spojení s článkom 6 o

Aktuality

Vláda by chcela nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciach

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 19. februára (TASR) – Justičná spolupráca so zahraničím a členskými štátmi EÚ, spolupráca s Európskou prokuratúrou, Eurojustom, OLAF-om a Europolom, medzinárodnými súdmi a organizáciami by sa mali dostať do jedného...

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade ponižujúceho zaobchádzania

Kategória: Aktuality zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

​Štrasburg, 28. januára 2020 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade A. P.   proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovateľ namietal podľa článku 3, 13 a 14 Dohovoru, že bol vystavený zlému zaobchádzaniu v dôsledku bitia a psychologického tlaku, ktorého sa dopustili polic

Aktuality

Národná rada Slovenskej republiky nevyslovila súhlas s Istanbulským dohovorom

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 25. februára (TASR) - Národná rada (NR) SR nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Poslanci tak rozhodli v utorkovom hlasovaní na mimoriadnej 58. schôdzi parlamentu.

Aktuality

Dva rozsudky ESĽP proti Nórsku v prípadoch týkajúcich sa odobratých detí

Kategória: Aktuality zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

ESĽP 10. marca 2020 vyhlásil rozsudky v prípadoch Hernehult proti Nórsku a Pedersen a ďalší proti Nórsku, ktoré sa týkali porušenia práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd).

Aktuality

O post predsedu Najvyššieho súdu SR zabojujú I. Rumana a J. Šikuta

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 11. marca (TASR) - O post predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR sa budú uchádzať sudcovia Ivan Rumana a Ján Šikuta. Súdna rada o tom informuje na svojom webe. Rumanu navrhlo ako predsedu 12 členov súdnej rady, na úspešné zvolenie potrebuje 10 hlasov. Šikuta, ktorého navrhla Sudcovská rada Okr

Aktuality

Podpis slovensko-maďarskej základnej zmluvy stabilizoval vzťahy

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 19. marca (TASR) – Slovenská republika má naďalej záujem na pokračovaní rozumnej pragmatickej politiky vo vzťahu k Maďarsku v duchu dobrého susedstva a spolupráce v prospech občanov oboch štátov. Uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR pri príležitos

Aktuality

ZMOS chce, aby zákon o obecnom zriadení zahŕňal aj hlasovanie per rollam

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Liptovský Hrádok 20. marca (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce, aby zákon o obecnom zriadení zahŕňal aj hlasovanie per rollam (elektronicky) v prípade mimoriadnych udalostí, ako napríklad aktuálne šírenie nákazy novým koronavírusom v krajine. Novú vládu bude združenie v tejto súvis

Aktuality

M. Kolíková prevzala rezort spravodlivosti, jej prioritou bude aj očista justície

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 21. marca (TASR) - Nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si v sobotu prevzala úrad od svojho predchodcu Gábora Gála (Most-Híd). Ten jej zaželal vo funkcii veľa úspechov a šťastia.

Aktuality

M. Kolíková: Súdy budú mať možnosť nepojednávať, Najvyšší súd SR povedie najstarší

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 24. marca (TASR) - Súdy by mali mať možnosť nevykonávať pojednávania okrem nevyhnutných prípadov, niektoré lehoty sa prerušia. Najvyšší súd bude riadiť počas absencie vedenia najstarší sudca a členovia súdnej rady, ktorí sa vzdali funkcie, o ňu prídu deň po účinnosti novely. Zmeny, ktoré

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Asady a ďalší proti SR

Kategória: Aktuality zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol, že Slovenská republika neporušila článok 4 Protokolu č. 4 k Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, zakotvujúci zákaz hromadného vyhostenia cudzincov. 

Aktuality

M. Kolíková: Uvažuje sa o prerušení lehôt v súkromnom práve pre nový koronavírus

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 23. marca (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti SR uvažuje v rámci justičného balíčka o prerušení lehôt vo veciach v súvislosti s občianskym či obchodným právom. TASR o tom informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pri preberaní úradu.

Aktuality

NR SR schválila zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 a v justícii

Kategória: Aktuality zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Parlament schválil zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. 

Aktuality

ÚS SR: Vekové obmedzenie príspevkov pre zdravotne postihnutých je protiústavné

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Košice 2. apríla (TASR) – Vekový limit pre ťažko zdravotne postihnutých na získanie peňažných príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo je diskriminačný. Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý označil príslušné ustanovenia zákona o peňažných príspevkoch na komp

Aktuality

MZVaEZ: Otázku uplatňovania právneho štátu v EÚ považuje za legitímnu

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 2. apríla (TASR) – Slovenská republika zdieľa názor členských štátov Európskej únie (EÚ), že dôsledné dodržiavanie princípu právneho štátu ako základnej demokratickej hodnoty je nevyhnutné aj v mimoriadnej situácii, akou je šírenie ochorenia COVID-19. TASR o tom informovalo tlačové oddele

Aktuality

Stanovisko pracovnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre rodinné právo k realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku rodičov s deťmi vo vzťahu k šíreniu COVID -19

Kategória: Aktuality zdroj: Slovenská advokátska komora

V médiách sa objavilo viacero zmätočných informácií ohľadom realizácie styku s maloletými v rámci tejto mimoriadnej situácie. Téma vyvolala veľkú diskusiu aj v rámci advokátskeho stavu, preto pracovná komisia SAK pre rodinné právo spracovala stanovisko, ktoré bolo v mene SAK predložené aj ústrednému

Aktuality

Najlepší záujem dieťaťa je prvoradý

Kategória: Aktuality zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vzhľadom na to, že sa množia viaceré otázky v súvislosti s realizáciou rodičovských práv a povinností počas pandémie, je potrebné zdôrazniť nasledovné skutočnosti.

Aktuality

M. Kolíková: Rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti by sa malo rešpektovať

Kategória: Aktuality zdroj: TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Samotná pandémia nie je dôvodom na to, aby sa pri striedavej starostlivosti nerešpektovalo rozhodnutie súdu. Dôležité je však zvážiť každý prípad a konkrétnu situáciu. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v súvislos

Aktuality

Súdna rada ma troch nových členov

Kategória: Aktuality zdroj: Súdna rada

Koncom marca sa vzdali členstva v súdnej rade dvaja nominanti Národnej rady Slovenskej republiky – Roman Huszár a Viliam Pohančeník. Keďže po Michalovi Mišíkovi, ktorý sa po medializovaných informáciách vzdal svojej funkcie ešte v novembri minulého roka, ostalo jedno miesto neobsadené, súdna rada ta

Aktuality

Štátna pomoc sa v plnej miere vzťahuje aj na advokátov - jednoosobové s. r. o.

Kategória: Aktuality zdroj: Slovenská advokátska komora

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo štátnu pomoc tak, aby sa vzťahovala v plnej miere aj na jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie