Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Porovnanie vybraných aspektov procesnoprávnej úpravy zákona o dohľade nad finančným trhom a Správneho poriadku.

Vydanie: 3/2018

Porovnanie vybraných aspektov procesnoprávnej úpravy zákona o dohľade nad finančným trhom a Správneho poriadku. JUDr. Andrea Slezáková LLM. PhD. Odborná asistentka, Katedra obchodného práva, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v...

Online časopis

D&O poistenie v kontraste zákazu vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností za škodu.

Vydanie: 3/2018

D&O poistenie v kontraste zákazu vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností za škodu. Mgr. Oliver Buhala Advokátska kancelária JUDr. Vladislava Sisáka v Košiciach. BUHALA, O.: D&O poistenie...

Online časopis

Nájdu líšky a ježkovia spoločnú reč?

Vydanie: 3/2018

Nájdu líšky a ježkovia spoločnú reč? JUDr. Peter Čuroš PhD. Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach. ČUROŠ, P.: Nájdu líšky a ježkovia spoločnú reč? Právny...

Online časopis

Rampášek, M., Advokát Vojtech "Tatenko" Rampášek - nestor slovenskej advokácie.

Vydanie: 2/2018

Rampášek, M., Advokát Vojtech "Tatenko" Rampášek - nestor slovenskej advokácie. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2017, 112 strán, ISBN 978-80-971218-9-1. Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová PhD. Katedra teórie práva a...

Online časopis

Domin, M., Volebné právo a volebné systémy.

Vydanie: 2/2018

Domin, M., Volebné právo a volebné systémy. Bratislava: Wolters Kluwer v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, 2017, 411 strán. ISBN: 978-808168634-4 (Wolters Kluwer s. r. o.). ISBN: 978-80-7160-438-9...

Online časopis

XXVI. konference Karlovarské právnické dny 14. - 16.6.2018.

Vydanie: 2/2018

XXVI. konference Karlovarské právnické dny 14. - 16.6.2018. Grandhotel Ambassador Národní dům, Karlovy Vary. Redakčná rada Právneho obzoru Konferenci pořádají *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Karlovarské právnické dny - Společnost

Online časopis

Výber ústavných sudcov.

Vydanie: 2/2018

Výber ústavných sudcov. Mgr. Juraj Šeliga Interný doktorand, Katedra Teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave. Spolupracuje s VIA IURIS. Dňa 7. novembra 2017 sa...

Online časopis

Jesenná škola práva 2017.

Vydanie: 2/2018

Jesenná škola práva 2017. Mgr. Dominik Fabian Interný doktorand na Katedre teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; JUDr. Dominika Kučerová Interná doktorandka na Katedre...

Online časopis

Účasť zamestnanca na štrajku ako prekážka v práci.

Vydanie: 2/2018

Účasť zamestnanca na štrajku ako prekážka v práci. Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a v rámci...

Online časopis

Teoretické východiská medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach.

Vydanie: 2/2018

Teoretické východiská medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach. JUDr. Daniel Bednár PhD. Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. BEDNÁR, D.: Teoretické východiská medzinárodnej...

Online časopis

Osobitosti záväzkových vzťahov verejných výskumných inštitúcií.

Vydanie: 2/2018

Osobitosti záväzkových vzťahov verejných výskumných inštitúcií. Mgr. Lukáš Lapšanský PhD. Ústav štátu a práva SAV, Bratislava. LAPŠANSKÝ, L. Osobitosti záväzkových vzťahov verejných výskumných inštitúcií. Právny obzor, 101, 2018, č....

Online časopis

Dvadsiate výročie prijatia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.

Vydanie: 2/2018

Dvadsiate výročie prijatia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Doc. JUDr. Peter Vršanský CSc. Pedagogicky pôsobí na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov...

Online časopis

Hľadanie pravdy v histórii práva.

Vydanie: 2/2018

Hľadanie pravdy v histórii práva. (Inauguračná prednáška) Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD. PhD. PhD. LLM. MA. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. GÁBRIŠ, T.: Hľadanie pravdy v...

Online časopis

K podstate sporu o ústavný súd.

Vydanie: 1/2018

K podstate sporu o ústavný súd. JUDr. Michal Matulník Advokát, konateľ a spoločník advokátskej kancelárie JUDr. Michal Matulník, advokát, s. r. o.; externý doktorand na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity...

Online časopis

Rozhodnutie a opatrenie orgánu verejnej správy a ich súdny prieskum

Vydanie: 1/2018

Rozhodnutie a opatrenie orgánu verejnej správy a ich súdny prieskum Mgr. Marianna Džačková Interná doktorandka, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. DŽAČKOVÁ, M.: Rozhodnutie...

Online časopis

Bude fungovať súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva?

Vydanie: 1/2018

Bude fungovať súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva? Doc. JUDr. Katarína Kalesná CSc. Právnická Fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava. KALESNÁ, K.: Bude fungovať súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva? Právny obzor, 101, 2018, č....

Online časopis

Akademické spin - off spoločnosti.

Vydanie: 1/2018

Akademické spin - off spoločnosti. Mgr. Barbora Králičková PhD. Ústav štátu a práva SAV, Bratislava. KRÁLIČKOVÁ, B.: Akademické spin-off spoločnosti. Právny obzor, 101, 2018, č. 1, s.43 - 53....

Online časopis

Súkromnoprávna autonómia a jej limity.

Vydanie: 1/2018

Súkromnoprávna autonómia a jej limity. (Inauguračná prednáška) JUDr. Anton Dulak PhD. Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo. DULAK, A.: Súkromnoprávna autonómia a jej limity (Inauguračná prednáška). Právny...

Online časopis

Postavenie rímskeho práva v socialistickej spoločnosti a fenomén socialistickej právnej romanistiky.

Vydanie: 1/2018

Postavenie rímskeho práva v socialistickej spoločnosti a fenomén socialistickej právnej romanistiky. Mgr. Martin Gregor Interný doktorand na Katedre rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, Právnická fakulta UK, Bratislava. GREGOR,...

Online časopis

Ovečková, O. - Vozár, J. a kol., 100 rokov časopisu Právny obzor. (1917 - 2017)

Vydanie: 1/2018

Ovečková, O. - Vozár, J. a kol., 100 rokov časopisu Právny obzor. (1917 - 2017) Bratislava: Veda, 2017, 512 s., ISBN 978-80-224-1614-6. JUDr. Peter Kerecman PhD. Advokát. Keď v...

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie