Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ing. Martin Drotár

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Počet článkov autora: 1


Zákaz finančnej asistencie: brzda M&A trhu a priestor na legislatívnu zmenu

Zákaz finančnej asistencie právne zakotvený v § 161e OBZ bol zavedený zákonom č. 500/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2002. Právna úprava vychádzala z transpozície čl. 23 druhej smernice Rady z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatr...