Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náležitosti výroku o zrušení skoršieho trestu pri ukladaní súhrnného trestu

50/2015
Náležitosti výroku o zrušení skoršieho trestu pri ukladaní súhrnného trestu
§ 41 ods. 1 a § 41 ods. 2 Trestného zákona
§ 42 ods. 1 Trestného zákona
Ukladanie súhrnného trestu podľa § 42 Trestného zákona bez toho, aby bola použitá tzv. asperačná zásada, nemožno považovať za zvyšovanie trestnej sadzby a preto nemožno hovoriť ani o neprimeranej prísnosti trestu v zmysle § 38 ods. 7 Trestného zákona. Navyše z ustanovenia § 42 ods. 1 Trestného zákona vyplýva, že súd pri ukladaní súhrnného trestu musí výslovne vo výroku o treste uviesť, ktorú zo zásad pre ukladanie súhrnného trestu v danom prípade použil, teda, či postupoval podľa zásady uvedenej v § 4 ods. 1 Trestného zákona (úhrnný trest) alebo podľa zásady uvedenej v § 41 ods. 2 Trestného zákona (úhrnný trest s použitím asperačnej zásady). Z výrokovej časti rozsudku musí vyplývať, vo vzťahu ku ktorým skoršie uloženým trestom je ukladaný súhrnný trest a súčasne musia byť tieto skoršie výroky o treste v odsudzujúcich rozhodnutiach podľa § 42 ods. 2 Trestného zákona aj zrušené.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
23 To 7/2011
Skutkový stav:
Krajský súd uvedeným uznesením z 10. marca 2011 podľa § 321 ods. 1 písm. b), d), ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil napadnutý rozsudok Okresného súdu P. z 22. septembra 2010, sp. zn. 2 T 129/2009, v celom výroku o treste, ako aj vo výroku o zrušení výroku o treste v trestnom rozkaze Okresného súdu P., sp. zn. 1 T 104/2009 zo 7. januára 2010 ako aj rozhodnutia na tento výrok o treste v trestnom rozkaze nadväzujúce. Podľa § 322 ods. 1 TP bola vec vrátená súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol s tým, že výrok o vine v rozsudku súdu prvého stupňa zostáva týmto zrušením nedotknutý.
Z odôvodnenia:
Súd prvého stupňa rozsudkom uznaný obžalovaného M. Č. za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. b) TZ, pretože 18. augusta 2008 v čase asi o 12.30 h v P. na Ulici Nadjazdovej č. 2 z priestoru čerpacej stanice JET odcudzil 4 ks liatinových poklopov z odtokových kanálov rozmeru 15x50 cm značky Hauraton, KLD 100 spolu v hod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).