Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podstatná chyba konania v dôsledku nedostatočného poučenia o práve odoprieť výpoveď

55/2012
Podstatná chyba konania v dôsledku nedostatočného poučenia o práve odoprieť výpoveď
§ 130 ods. 1 Trestného poriadku
§ 263 ods. 4 a § 321 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku
Je podstatnou chybou konania v zmysle § 321 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku ak súd na hlavnom pojednávaní prečíta podľa § 263 ods. 4 Trestného poriadku výpoveď svedkyne - poškodenej, ktorú urobila v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia páchateľovi - jej manželovi, pričom sú dôvodné pochybnosti o jej riadnom poučení a svedkyňa - poškodená sa nevyjadrila jednoznačne, či využíva svoje právo odoprieť výpoveď v zmysle § 130 ods. 1 Trestného poriadku alebo či toto právo nevyužíva a vypovedať bude.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
23 To 119/2010
Skutkový stav:
Krajský súd
uvedeným uznesením podľa § 321 ods. 1 písm. a), ods. 3 TP zrušil v napadnutom rozsudku okresného súdu výrok o vine v bode 1 pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. d) TZ s odkazom na § 138 písm. b) TZ a zrušil aj celý výrok o treste, aj výrok o ochrannom protialkoholickom liečení. Podľa § 322 ods. 1 TP vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Výrok o vine v bode 2 prvostupňového rozsudku ostal nedotknutý.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný M. Ch. uznaný za vinného v bode 1) zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. d) TZ s odkazom na § 138 písm. b) TZ, ...
... pretože od presne nezistenej doby roku 2000 až do 21. júna 2007, pod vplyvom alkoholu v nepravidelných časovo skracujúcich sa intervaloch, v rodinnom dome v mieste trvalého bydliska týral svoju manželku I. Ch. tak, že ju bíjaval, vyhrážal sa jej zabitím, vyhadzoval ju z domu a ponižoval ju, nútil ju, aby ho prosila a na lekárskom ošetrení nepriznala, že ju fyzicky napádal a spôsoboval jej zranenia, čím u nej vyvolával strach a stres až do takej miery, že bola nútená vyhľadať pomoc u odborného lekára - psychiatra, pričom toto jeho konanie sa podieľalo na vzniku stredne ťažkej periodickej depresívnej poruchy vyžadujúcej dlhodobé liečenia pre ktorú bola opakovane, a to od 28. marca 2006 do 17. mája 2006, od 29. júna 2006 do 21. augusta 2006 a od 5. júna 2007 až do 30. septembra 2007 práceneschopná. V bode 2) rozsudku bol uznaný za vinného z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a) a b) TZ s odkazom na § 138 písm. d), § 139 ods. 1 písm. c) TZ pretože 19. júna 2007 v čase o 18.00 hod. v obci M. H. v rodinnom dome sa vyhrážal svojej dcére Iv. Ch. fyzickou likvidáciou, pričom ju i fyzicky napadol tak, že ju udrel päsťou do tv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).