Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Žaloba o určenie, že nehnuteľnosti nie sú zaťažené záložným právom (ZSP 30/2023)

§ 131 a § 137 písm. c) a d) Civilného sporového poriadku
§ 420 písm. f) a § 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Žaloba o určenie, že nehnuteľnosť nie je zaťažená záložným právom, je procesne prípustný prostriedok, ktorým sa záložný dlžník môže brániť proti právu záložného veriteľa na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky z výťažku speňaženia založenej nehnuteľnosti a dosiahnuť výmaz zápisu záložného práva v katastri nehnuteľnosti.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn.1Cdo/249/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).