Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim po 14. septembri 2021

V snahe zabrániť krachu cestovných kancelárií boli v máji 2020 prijaté prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spo­jených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnika­nia v cestovnom ruchu (ďalej aj „zákon o zájazdoch“). Prevažná väčšina týchto ustanovení stráca svoj význam uplynutím lehoty na vrátenie platieb za nerealizované zájazdy 14. septembra 2021. Režim odstúpenia od zmluvy cestujúcim môže v dôsledku zachovania použiteľnosti prechodného ustanovenia § 33a ods. 12 zákona o zájazdoch ešte dlhodobo spôsobovať spory ohľadom povinnosti cestujúceho zaplatiť odstupné podľa § 21 ods. 1 zákona o zájazdoch.

 

 

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.