Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Individuálna kontrola


Úskalia erga omnes účinkov rozsudku v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach

V prvom tohtoročnom čísle tohto časopisu sa Mgr. Dominika Zavadová venovala konaniu o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Súhlasíme s názorom spomínanej autorky, že úprava abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach de lege lata v...