Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Poľnohospodárska pôda


Nedostatky novely zákona o pozemkových spoločenstvách z roku 2018

Dňa 14. marca 2018 sa Národná rada SR uzniesla na zákone č. 110/2018 Z.z., ktorým bol v rozsiahlej miere zmenený zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej aj "ZoPS" alebo "zákon o pozemkových spoločenstvách") a ktorého väčšina usta...

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v Slovenskej republike - 1. časť Determinanty a všeobecná charakteristika právnej úpravy zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodársk

Dňa 16. mája 2014 schválila Národná rada Slovenskej republiky, prostredníctvom 79 hlasov zo 127 prítomných poslancov, vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný právny...