Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Spotrebiteľské rozhodcovské konanie


Konanie o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a pokračovanie v konaní po zrušení rozhodcovského rozsudku (vybrané problémy)

Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho výsledkom môže byť rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom. Štát si však ponecháva istú mieru ingerencie a kontroly vo vzťahu k tomuto alternatívnemu ...

Rozhodcovské konanie v novom šate

Rozhodcovské konanie od 1. januára 2015 prešlo do novej etapy právnej regulácie. Po skoro dvoch desiatkach rokov od prijatia prvého zákona o rozhodcovskom konaní nadobudla prvým januárovým dňom účinnosť nová právna úprava, ktorá prináša zásadné zm...

Nová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania

Právna úprava rozhodcovského konania v Slovenskej republike vyvolávala množstvo praktických problémov, a to najmä v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o r...