Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Využitie mediácie v súdnych sporoch z pohľadu sudcu - má mediácia v súdnych sporoch budúcnosť?

Využívanie mediácie súdmi je najmä v poslednom období často diskutovanou otázkou. Mediátori považujú mediáciu za jeden z najefektívnejších nástrojov pre sudcov. Nielenže môže skrátiť dĺžku súdneho konania, ale dáva šancu na vyriešenie prípadu zmierom. Mediácia sa na Slovensku využíva najmä pri rodinnoprávnych prípadoch, predovšetkým pri sporoch rodičov o maloleté deti, či už v konaniach o rozvod, alebo o úpravu práv a povinností k maloletým deťom. Vy­užívanie multidisciplinárneho prístupu, resp. interdisciplinárnej spolupráce súdu s jednotlivými subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení rodičovských konfliktov, je súčasťou národného projektu Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci. V rámci tohto projektu od roku 2018 pilotné súdy spolupracujú aj s mediátormi ako subjektmi interdisciplinárnej spolupráce. Primárnym východiskom postupu súdov je motivácia rodičov, aby sa vzájomne zapojili do spoločnej spolupráce o rozhodovaní o svojich deťoch a aby prednostne došlo medzi rodičmi k uzatvoreniu dohody o výkone ich rodičovských práv a povinností aj v prípadoch, keď sa s riešením konfliktu obrátili obaja rodičia alebo len jeden z rodičov na súd.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.