Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zodpovednosť za vady diela

Peter Lukáčka, Lenka Dufalová, Katarína Lenhartová: Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 188 strán

Zodpovednosť za vady diela
doc. JUDr.
Ľubomír
Čunderlík
PhD.,
Katedra finančného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Autorský kolektív, zmiešaný z viacerých pracovísk Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr. Peter Lukáčka, PhD., Katedra obchodného práva, JUDr. Lenka Dufalová, PhD., Katedra občianskeho práva, JUDr. Katarína Lenhartová, PhD., Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva), si za cieľ svojej vedeckej monografie vytýčil analýzu vybraného druhu súkromnoprávnej zodpovednosti - zodpovednosti za vady diela. Publikácia na prvý pohľad zaujme zložitosťou a aktuálnosťou problematiky, ktorá je predmetom jej spracovania. Autorský kolektív sa koncentruje predovšetkým na právny inštitút vád (resp. nedostatkov) v plnení, a to v kontexte - nie však výlučnom - zmluvy o dielo. Uvedený inštitút nie je možné skúmať izolovane, preto zvolený interdisciplinárny prístup, odzrkadľujúc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).