Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zánik poistenia v dôsledku uzavretia zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k poistenej veci (ZSP 36/2022)

§ 553 Občianskeho zákonníka
§ 812 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Ak poistné podmienky poisťovateľa výslovne neupravujú, že poistenie veci nezaniká uzavretím zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k poistenej veci, má aj len dočasná zmena osoby vlastníka poistenej veci, ku ktorej uzavretím tejto zabezpečovacej zmluvy došlo, zo zákona (§ 812 Občianskeho zákonníka) za následok zánik jej poistenia.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/194/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).